Tiến độ xây dựng dự án 03-07-2018

Dự án đã cất nóc đang hoàn thiện nội thất đến tầng 22, các căn hộ của tòa A & tòa B

Back To Top