Tiến độ thi công nhà thấp tầng – Dự án Thống Nhất Complex 82 Nguyễn Tuân

Tiến độ thi công nhà thấp tầng

Tiến độ thi công nhà thấp tầng dự án Thống Nhất Complex 82 Nguyễn Tuân

Cập nhật tiến độ mới nhất.

Dự án nhà thấp tầng đang ép cọc.

Leave a Reply