Chính sách bán hàng
  • Áp dụng chính sách chiết khấu 3% Giá trị căn hộ cho khách hàng khi thanh toán đến 95% Giá trị căn hộ bằng vốn tự có (không bao gồm 2% phí bảo trì).

  • Tặng gói “Thi công đầu chờ điều hòa” trị giá 20.000.000 vnđ cho các khách hàng ký Hợp đồng và hoàn thành các thủ tục mua bán căn hộ trong Bảng hàng đã được
    thông báo tại Quyết định số 10/2017/QĐ-TNBV ngày 25/12/2017 và Quyết định số 07/2017/QĐ-TNBV ngày 03/11/2017 của Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH THống Nhất – Bắc Việt. Việc thực hiện chiết khấu sẽ không được giảm trực tiếp vào giá bán, CĐT sẽ thi công đầu chờ hệ thống điều hòa cho các phòng trong căn hộ.

  • Lì Xì đầu năm” tặng ngay 10.000.000 vnđ cho 10 khách hàng đầu tiên mua căn hộ trong Tháng 3. Việc thực hiện chiết khấu sẽ được giảm trực tiếp vào giá bán ghi trong Hợp đồng mua bán căn hộ giữa hai bên. Thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/03/2018.

  • Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 26/03/2018 đến hết ngày 30/04/2018. Các Thông báo chính sách bán hàng áp dụng trước ngày 26/03/2018 sẽ không còn hiệu lực.